PRODiGi

Na první pohled
vidím podstatné informace.

Operativně řídím denní agendu,
plánuji strategii, finance, zdroje.

S čím Vám pomůžeme?

Efektivně
využívat zdroje

Minimalizovat
chybovost

Optimalizovat
náklady

Mít spokojené
zákazníky

Portfolio

Portfolio

Spravujte strategická témata

Zdroje

Zdroje

Efektivní řízení zdrojů

Reporting

Reporting

Zjednodušené reportování

Automatizace

Automatizace

Úspora času

Projekty

Projekty

Agilní a Waterfall

Rozpočty

Rozpočty

Snadné rozpočtování

CRM

CRM

Efektivní spolupráce

Majetek

Majetek

Majetek pod kontrolou