PRODiGi
Místo, kde na první pohled vidím podstatné informace.
Plánuji strategii, finance a zdroje.

Portfolio

Jednoduchým způsobem plánujte a spravujte strategická témata. Mějte na jednom místě informace, co jste dělali, co děláte a čím se budete zabývat v dalších letech. Určujte priority na všech úrovních při zohlednění různých faktorů, jakou jsou obchodní zájmy, investiční záměry i legislativní požadavky.

Zdroje

Řízení zdrojů patří mezi kritické disciplíny. Kapacity je třeba plánovat a řídit na všech úrovních od portfolio položek až po jednotlivé úkoly. Veškeré požadavky kapacit můžete zobrazit v přehledné podobě, včetně vizualizace konfliktů nebo přetížení zdrojů. Pracujte se scénáři a vytvářejte různé varianty realizace.

Reporting

Reportingový modul vám umožní využívat připravené sestavy, vytvářet vlastní reporty a dashboardy. Interaktivní reporty poskytují rychlý přehled nad děním ve firmě i bez využití samostatných reportingových aplikací. Zobrazte si globální pohled nebo detail položek, ze kterých jsou grafy interpretovány.

Automatizace

Automatizace usnadňuje řešení opakovaných činností. Má širokou škálu možností a jen na vás, jak hluboko se pustíte. Šetřete náklady a minimalizujte lidské chyby. Nemusíte být programátor, abyste ulehčili práci sobě nebo svým kolegům. Jednoduše si vše nastavte v rámci uživatelského rozhraní.

Projekty

Mít pod kontrolou projektový plán, týmy i finance je nezbytné pro úspěšnou realizaci projektů. S využitím modulu demand management nemusíte přizpůsobovat realizaci jedné metodice. Kombinujte nebo vyberte nejhodnější způsob realizace, za využití agilního nebo waterfall přístupu.

Rozpočty

Zapomeňte na plánování rozpočtů v excelových tabulkách. Modul umožňuje spravovat rozpočty v přímé vazbě na realizaci projektů a proaktivně reagovat na jejich průběh. Mějte po ruce aktuální informace a sledujte finanční plnění i strategické cíle. Viditelnost rozpočtu a jeho částí se řídí zvolenou bezpečností politikou.

CRM

Mějte přehled o svých zákaznících. Buďte partnerem stávajícím zákazníkům a plánujte akvizice budoucích. S využitím modulu CRM budete mít ucelené informace o zákaznících od prvního kontaktu až po dlouhodobé spolupráce. Propojení s okolními moduly zjednodušuje a zrychluje obchodní procesy a minimalizuje administrativu.

Majetek

Správa majetku patří mezi jednu z nejméně oblíbených činností ve společnosti. V rámci modulu využijte připravené procesy pro snadné používání. Pokročilé automatizace procesů pomáhají snižovat administrativní náklady na správu a údržbu majetku. Ve vazbě na ostatní moduly přináší správě majetku hlubší význam.